Name
P: Ubevisste maktstrukturer i psykoterapi - med klinisk videoeksempel
Date & Time
Wednesday, November 3, 2021, 2:00 PM - 3:15 PM
Malin Fors
Description

Dette miniseminar adresserer likhet og ulikhet i sosiale privilegier som klass, kjønn, alder, seksualitet, etnisitet etc. og praktisk betydning i psykoterapi. Deler av den pasientdemonstrasjons-film som er laget for APA: "The Dynamics of Power and Privilege with Malin Fors", vil bli vist og diskutert. Temaer inkluderer frivillig og ufrivillig selvavsløring, synlige og usynlige likheter mellom pasient og terapeut, internalisert undertrykkelse og hvordan velge hvorvidt man eksplisitt skal adressere sosial makt og maktforskjeller og når man skal la være. Workshopen adresserer temaer som overføring, motoverforing, motstand og hvordan fordommer ofte er ubevisste. Det kreves dog ikke noen psykodynamiske forkunnskaper for å kunne delta og modellen kan enkelt integreres med terapeutens egen arbeidsmåte i klinikk, i veiledning, i undervisning og i behandlingsmøter uansett favorittmetode innenfor psykologisk behandling. Språk: Norsk og engelsk (pasientsessionen er på engelsk)

 

Program:
Miniseminar 3. nov