Name
O: Nærhet og avstand i det terapeutiske rommet- fagspråkets begrensninger i møte med pasientens erfaringer.
Date & Time
Wednesday, November 3, 2021, 2:00 PM - 3:15 PM
Trond Nergaard Bjerke Sverre Martin Nesvåg
Description

Foreleserne vil diskutere terapeutens muligheter for å komme tett på en forståelse av pasientene og deres erfaringer? Hvilke begrensninger ligger i fagspråket og de terapeutiske perspektivene vi bringer med oss inn i en terapeutisk allianse, og hva menes egentlig med allianse? Dette er noen av spørsmålene dette miniseminaret vil fokusere på.

Trond Nergaard Bjerke er forskningsleder for rusfeltet, og har selv erfaringer som rusmiddelavhengig og som pasient i psykiatrien. Hans nye bok Rus–avhengighetens paradokser som lanseres under konferansen, danner utgangspunktet for en kritisk diskusjon om terapeutrollen.

Program:
Miniseminar 3. nov
Language:
Norsk