Name
N: Balansepunkt mellom terapeutens religiøse tro og utøvelse av terapeutrollen
Date & Time
Wednesday, November 3, 2021, 2:00 PM - 3:15 PM
Helen Johnsen Christie Øyvind Eide Jone Schanche Olsen
Description

Seminaret tar utgangspunkt i boken «Møter med sårbare sinn- Gordon Johnsen og Modum Bads nervesanatorium», og vil særlig fokusere på balansepunktet mellom terapeutens religiøse tro og utøvelsen av rollen som terapeut, og om kampen for å få psykoterapi inn som krav til psykiatrispesialiteten. 

Boken som kom i 2020 tar for seg en viktig periode i norsk psykiatrihistorie med vekt på utvikling av betydningen av psykoterapi som del av psykiatrifaget, og en kulturhistorisk periode i Norge med særlig vekt på strømninger innen kristen-Norge. Boken beskriver en markant person, terapeut, institusjonsbygger og formidler. Seminaret har form av en boksamtale mellom Øyvind M. Eide, og Helen Johnsen Christie og Jone Schanche Olsen. 

Program:
Miniseminar 3. nov
Language:
Norsk