Name
N: Alene sammen; lengsel og frykt i forståelse og behandling av engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse
Date & Time
Thursday, November 4, 2021, 1:00 PM - 2:15 PM
Kristine Dahl Sørensen
Description

I det terapeutiske møtet med mennesker som strever med engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse kan det være utfordrende å skape en gjensidig opplevelse av en god terapeutisk relasjon og interpersonlig kontakt. Det å etablere en felles forståelse av vanskene og veien til endring blir da også ofte både vanskelig og frustrerende. Ny kunnskap om subjektive erfaringer ved engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse kan være til hjelp for både pasienter og terapeuter som et utgangspunkt for bedre dialog og forståelse av det som er vanskelig og hvorfor, samt gi retning for det terapeutiske fokus og endringsarbeidet.

Program:
Miniseminar 4. nov