Name
N: Alene sammen; lengsel og frykt i forståelse og behandling av engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse
Date & Time
Thursday, November 4, 2021, 1:00 PM - 2:15 PM
Kristine Dahl Sørensen
Program:
Miniseminar 4. nov