Name
M: Deliberate practice in practice: how to develop therapeutic skills
Date & Time
Thursday, November 4, 2021, 1:00 PM - 2:15 PM
Vidar Husby Pål Espen Olsen
Description

Kan man trene på psykoterapi? Eller er det mer naturlig for oss å lene oss til klinisk erfaring, veiledning og teoretisk kunnskap, når vi skal forsøke å hjelpe våre pasienter? Utøvere av andre komplekse ferdigheter, som for eksempler kirurger, musikere, piloter, og ballettdansere har noe til felles: 1) De viser sitt faktiske arbeide til en ekspert, 2) de får direkte og svært detaljert tilbakemelding, 3) de får en pekepinn på hva de må øve på, 4) de øver repetitivt på avgrensede læringsmål alene, og de repeterer denne sekvensen. Denne modellen er overført til utvikling av psykoterapiferdigheter, og dette kalles Deliberate Practice (DP). Dette seminaret gir deg en praktisk innføring i DP for psykoterapeuter. Vidar og Pål er begge psykologspesialister ved Favne Psykologbistand, en klinikk som arbeider mye med DP. De mener at fagets tradisjonelle former for faglig utvikling er er nyttige, nødvendige og viktige. De mener samtidig at det både er mulig og hensiktsmessig å integrere ferdighetsbygging, i form av trening på terapeutiske ferdigheter. Gjennom foredrag, video og praksisnære demonstrasjoner, vil de gi oss en solid introduksjon til denne måten å arbeide på.

Program:
Miniseminar 4. nov
Language:
Norsk