Name
M: Målbevisst ferdighetstrening for psykoterapeuter
Date & Time
Thursday, November 4, 2021, 1:00 PM - 2:15 PM
Vidar Husby
Description

Deliberate practice er den mest empirisk velbegrunnede metoden for ferdighetstrening vi kjenner til. Det som er kjernen er at den driver fram en aktiv og tilpasset trening av kliniske ferdigheter. Fokuset for treningen er verbale og nonverbale ferdigheter hos terapeuten. Dette seminaret viser deg hvordan slik trening ser ut i praksis, og gir deg muligheten til å teste det selv.

Hva er bakgrunnen for en oppgradert måte å lære terapiferdigheter på? Du har sikkert lagt merke til at terapifeltet vektlegger veiledning, klinisk erfaring, fagtekst og kurs som redskap for å oppnå faglig utvikling. Problemet er at dette er teoretiske og passive metoder. Vitenskapen om læring forteller oss at slik pedagogikk kan skape intellektuell forståelse, men ikke ferdigheter. Med målbevisst ferdighetstrening forsøker vi å ta denne forståelsen videre til kliniske ferdigheter.

Deliberate practice har de siste årene vekket mer og mer interesse i psykoterapifeltet. American Psychological Association publiserer i skrivende stund en bokserie med treningsbøker tilpasset ulike terapimodeller. Nå jobbes det med å løfte fram metoden også i Norge. Det er det dette seminaret handler om!

Målet med dette seminaret er å gi deg en praktisk innføring i deliberate practice. Du får høre litt om det, men mest av alt få det demonstrert og testet. Gjennom nye norske øvelser i et velprøvd format hentet fra bokserien til APA får du selv teste trening på utvalgte kliniske ferdigheter. Foreleseren vil gå gjennom ferdighetsbeskrivelser knyttet til disse, vise hvordan vi med denne metoden konkretiserer terapeutiske ferdigheter, vise norske videostimuli av krevende terapisituasjoner, og demonstrere hvordan vi kan øve våre ferdigheter i å imøtekomme disse.

Du vil også lære hvordan du kan komme i gang med målbevisst ferdighetstrening selv, og finne ut hvor du kan finne gratis og tilgjengelige ressurser som vil hjelpe deg å øve på sentrale kliniske ferdigheter. 

Vidar M. Husby har jobbet med implementering av Deliberate Practice ved Favne i Oslo. Han har presentert dette arbeidet ved IEDTA-konferansen i Boston i 2019. Han har siden 2017 samarbeidet med Tony Rousmaniere og senere Alexandre Vaz om videreutviklingen av deliberate practice veiledningsmetode, og veileder mange psykologer og annet helsepersonell over hele verden i dette. Han er tilknyttet the International Deliberate Practice Society, hvor han arbeider med utviklingen og tilgjengeliggjøringen av gratis materiale for å støtte de som ønsker å bli kjent med denne måten å lære på.

For å lese mer om målbevisst ferdighetstrening, klikk her og her 

For å høre mer om målbevisst ferdighetstrening, klikk her.

For å lese mer om foreleseren, klikk her.

 

Program:
Miniseminar 4. nov
Language:
Norsk