Name
L: In a virtual world: skills training and simulation using digital aids
Date & Time
Thursday, November 4, 2021, 1:00 PM - 2:15 PM
Mads Johansen Frode Bremseth
Description

En av de viktigste arenaene for læring i helsevesenet er erfaring fra ulike kliniske situasjoner. Å opparbeide seg erfaring tar tid, og simulering er foreslått som et godt alternativ. Mange situasjoner som omhandler pasienter er utfordrende å gjenskape i simuleringer. I Stavanger har vi siden 2019 utviklet et verktøy som lar deg trene på ulike situasjoner du kan komme til å møte. VR- simulering er forhånds-innspilte scenarier filmet med et 360 kamera presentert i VR- briller. Vi beveger oss ut av simuleringslaboratoriet og gjenskaper pasientnære situasjoner med fagfolk som spiller sine roller. Du er en aktør i scenariet og gis mulighet til å reflektere om situasjonen i etterkant. I dette miniseminaret kan du høre hvilke erfaringer vi har gjort oss frem til nå og hvilke muligheter vi ser for oss i fremtiden. En demonstrasjon av verktøyet gis.

Program:
Miniseminar 4. nov
Language:
Norsk