Name
I: The struggle for intimacy - the therapist's role in EFT couples therapy
Date & Time
Thursday, November 4, 2021, 1:00 PM - 2:15 PM
Dimitrij Kielland Samoilow
Description

EFT er en veletablert parterapimodell som ble utviklet av Leslie Greenberg og Susan Johnson i begynnelsen av 80-årene. Den har sine røtter i humanistiske og opplevelsesorienterte terapitradisjoner. Modellen, slik Sue Johnson har utviklet den de senere årene, er gjennomsyret av en tilknytningsforståelse. Behovet for trygg kontakt med andre sees som et grunnleggende menneskelig behov, og i parterapien prøver vi å bringe partene et sted der de kan oppleve denne kontakten - denne nærheten med hverandre igjen. Sårbarheten som kreves til dette forutsetter en trygghet som har blitt borte i parets repetitive samspill. Terapeuten får derfor rollen som forbigående tilknytningsfigur frem til paret blir istand til å bli hverandres trygge base og trygge havn igjen.  Terapeutens oppgave er å senke tempoet i parets interaksjoner, tilby emosjonell trygghet og guide par til gode øyeblikk av kontakt som paret ofte ikke greier å skape selv når de blir tatt av en selvforsterkende dynamikk. I dette miniseminaret ser vi på hvordan terapeuten i EFT arbeider for å skape trygghet i rommet og fremmer en opplevelse av trygg kontakt - først med terapeuten, så partene imellom. Foredraget vil veksle mellom foredrag og videomateriale. 

 

Program:
Miniseminar 4. nov
Language:
Norsk