Name
M: Listening with your eyes - using video in psychotherapy supervision
Date & Time
Wednesday, November 3, 2021, 2:00 PM - 3:15 PM
Jonas Sharma-Bakkevig
Description

Jonas har skrevet en artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening om hvordan psykoterapiveiledning kan bli mer effektiv og målrettet, og vil i dette seminaret fokusere på hvordan videoopptak av timene gir ellers utilgjengelig informasjon til veiledningen. Seminaret vil bli belyst med kliniske eksempler, og tips til hvordan gjøre veiledningen mer effektiv, målrettet og engasjerende.

Program:
Miniseminar 3. nov
Language:
Norsk