Name
J: The trauma-aware therapist
Date & Time
Wednesday, November 3, 2021, 2:00 PM - 3:15 PM
Steinar Hvål Linda Kvalvik
Description

"Det kommer ikke an på hvordan man har det, men hvordan man tar det".

Det er lettere sagt enn gjort. Handlinger er ikke løsrevet fra tidligere erfaringer, tanker og følelser. Miniseminaret fokuserer på terapeutens egne prosesser i møte med uttrykk som utfordrer. Vi ser nærmere på hvordan egne erfaringer, triggere og reguleringskapasitet virker i arbeidet.

Program:
Miniseminar 3. nov
Language:
Norsk