Godkjenninger

 

FAGKONFERANSEN ONSDAG 3. - FREDAG 5. NOVEMBER 2021 er godkjent av: 

Norsk Ergoterapeutforbund  som spesialistspesifikt kurs meritterende med 25 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse.

Norsk psykologforening  som vedlikeholdskurs for psykologspesialister med 25 timer.

Norsk Fysioterapeutforbund med 25 timer. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Norsk Sykepleierforbund som meritterende med 25 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist  i sykepleie/spesialsykepleie.

Fagkonferansen søkes også godkjent av den Norske legeforeningen  med 24 timer.

 

SPESIALSEMINAR 1 OG 2 TIRSDAG 2. NOVEMBER 2021 er godkjent av:

Norsk Ergoterapeutforbund  som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer hver kursdag til ergoterapispesialist innen psykisk helse.

Norsk psykologforening  som vedlikeholdskurs med 6 timer hver kursdag.

Norsk Fysioterapeutforbund med 6 timer hver kursdag. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Norsk Sykepleierforbund som meriterrende med 6 timer hver kursdag. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Spesialseminar 1 og 2 søkes også godkjent av den Norske legeforeningen med 6 timer hver kursdag.

 

Godkjenningene legges ut fortløpende.

Spørsmål? Send mail til aida@psykopp.no eller ring organisatorisk ansvarlig Stiftelsen PsykOpp tlf 51 93 88 04