Velkommen til nordens største psykisk helse konferanse

Konferansen i 2021 handler om terapeuten. Hva er en god terapeut?  Hvilke utfordringer og egenskaper er viktige i forskjellige deler av tjenesteapparatet? Hvordan kan vi som hjelpere utvikle oss og bli bedre? Hva kreves for å stå i rollen over tid og trives? Vi utforsker ulike aspekter av hjelperrollene i tjenestene for psykisk helse. Våre egenskaper, utfordringer og vår utvikling står i sentrum. Velkommen!

NY DATO! 01. - 05. november 2021

Vi har hatt et sterkt ønske om å gjennomføre konferansen i 2020, og har hele tiden holdt oss oppdatert med hensyn til Regjeringens forskrifter og anbefalinger. Når den siste oppdatering fra myndighetene kom 15. juni vedr. regler ved større forsamlinger, som er et begrenset antall på 200, har vi sett oss nødt til å utsette konferansen til 1. – 5. november 2021. Schizofrenidagene pleier å samle mellom 700 og 900 deltagere.

Da temaet handler om «Terapeuten», opplever vi at et slikt tema fortjener en fysisk konferanse uten begrensninger på antall. Fagkonferansen retter seg mot et bredt, helsefaglig publikum. Svært mange av oss arbeider med pasientgrupper som vi har ansvar for å ivareta. Derfor veier smittevernshensyn overfor både helsepersonell og andre deltagere tyngst i denne avgjørelsen. Vi ser frem til å møte deg i 2021!