Velkommen til nordens største psykisk helse konferanse

NY DATO! 1. - 5. november 2021

Vi har hatt et sterkt ønske om å gjennomføre konferansen i 2020, og har hele tiden holdt oss oppdatert med hensyn til Regjeringens forskrifter og anbefalinger. Når den siste oppdatering fra myndighetene kom, 15. juni vedr. regler ved større forsamlinger, som er et begrenset antall på 200, har vi sett oss nødt til å utsette konferansen til 1. – 5. november 2021.

Schizofrenidagene pleier å samle mellom 700 og 900 deltagere. Dette  har vært noe av styrken og merkevaren til Schizofrenidagene. Da temaet handler om «Terapeuten», opplever vi at et slikt tema fortjener en fysisk konferanse uten begrensninger på antall. Fagkonferansen retter seg mot et bredt, helsefaglig publikum. Svært mange av oss arbeider med pasientgrupper som vi har ansvar for å ivareta. Derfor veier smittevernshensyn overfor både helsepersonell og andre deltagere tyngst i denne avgjørelsen.

Vi håper derfor at vi ses i 2021,  og ønsker deg en riktig god sommer.