FILMVISNING

'Mor visste ingenting' - en poetisk fabel om barn og depresjon, av Anita Killi

Se filmen under fagkonferansen - torsdag 4. november kl 09:00