Skoledagen

For 21. år på rad arrangerer vi en egen dag for elever i den videregående skole. En av fem unge sliter psykisk. 

I år avvikles Skoledagen digitalt!

Småbarnsdagen

Kompetansehevingskurs for barneansvarlige, for pedagogisk personell i barnehager, for helsesykepleiere og studenter, og annet helsepersonell  som arbeider med målgruppen.

Lærerkurs

Kompetansehevingskurs for lærere, skoleledere, helsesøstre, PP-rådgivere og andre i videregående og ungdomsskolen, og  andre som jobber med målgruppen.