Full Name
Anita Johanna Tørmoen
Job Title
Førsteamanuensis, NSSF
Speaker Bio
Anita Johanna Tørmoen, PhD er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og leder utdanningsprogrammet for DBT i Norge ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. I tillegg til å være DBT lærer og veileder er hun behandler ved DBT teamet på Søndre Oslo DPS, og for tiden i et DBT team som prøver ut DBT-PTSD behandlingsprogrammet for pasienter med kompleks PTSD. Anita har publisert en rekke arbeider omkring behandling av ungdom, samt om selvskading og selvmordsatferd både i og utenfor behandlingsapparatet.


Bilde: UiO
Anita Johanna Tørmoen