Full Name
Sylvi Ramsli Fiskerstrand
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Sylvi Ramsli Fiskerstrand er psykologspesialist, og har delt stilling mellom Ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging i region Vest, og allmenpoliklinikken ved Kronstad DPS i Helse Bergen. Ved RVTS Vest har hun blant annet utviklet og drevet et kompetanseprogram innen traumeforståelse og traumebehandling, rettet inn mot spesialisthelsetjenesten og tilhørende kommunale tjenester innen psykisk helse og rus. Hun har undervist og veiledet på dette feltet i en årrekke, og er opptatt av hvordan ulike tjenester samarbeider rundt oppfølgingen av mennesker som har komplekse traumeerfaringer. Fiskerstrand har klinisk erfaring fra døgnavdeling og poliklinikk, og har drevet psykoedukative grupper for pasienter med komplekse traumelidelser. Hun har særlig fordypet seg i behandlingen av komplekse dissosiative lidelser, og har videreutdanninger innen EMDR, Sensorimotorisk psykoterapi (Level 3), Narrativ eksponeringsterapi, kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon.
Sylvi Ramsli Fiskerstrand