Full Name
Kristin Jørstad Fredriksen
Job Title
Avdelingsoverlege
Speaker Bio
Avdelingsoverlege, Helse Stavanger.
Kristin Jørstad Fredriksen