Full Name
Kjersti Hamre Lotsberg
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Psykologspesialist. Ansatt ved BUP Sentrum, avdeling PHBURA Helse Stavanger.
Kjersti Hamre Lotsberg