Full Name
Linn-Kristin Johansen
Job Title
Enhetsleder, Psykosepost.
Speaker Bio
Enhetsleder på Enhet D, Psykosepost ved PSA Arendal, Sørlandet Sykehus; sitter i selvmordforebyggende forum på Sørlandet sykehus.
Linn-Kristin Johansen