Full Name
Astrid Subra
Job Title
Psykiatrisk sykepleier
Speaker Bio
Astrid Subra er psykiatrisk sykepleier og jobber til daglig på mottaksposten på Akuttpsykiatrisk avdeling, OUS. Hun er prosjektleder for utviklingen av krisepakken sammen med Brynhildur Olafsdottir.
Astrid Subra