Full Name
Brynhildur Olafsdottir
Job Title
Sykepleier
Speaker Bio
Brynhildur Olafsdottir er sykepleier og jobber til daglig på mottaksposten på Akuttpsykiatrisk avdeling, OUS. Hun er prosjektleder for utviklingen av krisepakken sammen med Astrid Subra.
Brynhildur Olafsdottir