Full Name
Ingrid Dieset
Job Title
Psykiater
Speaker Bio
Ingrid Dieset er psykiater og jobber som overlege på mottaksposten på Akuttpsykiatrisk avdeling, OUS og som førsteamanuensis ved Universitet i Oslo. Hun er faglig ansvarlig for prosjektet.
Ingrid Dieset