Full Name
Sølve Braut
Job Title
Konstituert klinikksjef, Helse Stavanger.
Speaker Bio
Konstituert klinikksjef i Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger, jurist.
Tidligere arbeidet som jurist og fagsjef for kvalitet og pasientsikkerhet samme sted og også vært leder for klinisk etikkomite ved sykehuset. Har også hatt ulike stillinger innen helse og sosial, pasientombudet etc.
Sølve Braut