Full Name
Dag Lieungh
Job Title
Erfaringsformidler; forfatter
Speaker Bio
Utdanning: Sosiologi og sosialantropologi fra Univ. i Bergen, Sosialmedisin fra Univ. i Oslo/Rikshospitalet.

Yrker: Offiser i Forsvaret. Libanonveteran. Mange år som sjåfør på langtransport, anlegg og i buss. Attføringssekretær ved Arbeidsformidlingen. Leder av asylmottak. Saksbehandler ved sosialkontor og Avdelingsleder ved rusverninstitusjon.

Erfaring i psykiatrien:
17 innleggelser på psykiatrisk sykehus. PTSD, Borderline (emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse), tilbakevendende alvorlig depresjon, suicidproblematikk. Tidligere leder av Brukerrådet ved Sola DPS og Ryfylke DPS, Strand. Har vært medlem av Kontrollkommisjonen ved Psykiatrisk divisjon. Registrert erfaringsformidler ved SUS, Psykiatrisk klinikk Våland.

Forfatter av:
«Humper i veien – en reise gjennom psykiatrien i Rogaland» Egen utgivelse 2017, (ISBN 978-82-303-3774-5) Kan bestilles via dag.lieungh@lyse.net

Medforfatter i:
Jon Vidar Strømstad, Anne Berit Eie Torbjørnsen og Anne-Margrethe Kinn Aasland (red) «Hvem er du? Miljøterapi i relasjoner.» 2.utgave. Hertervik Forlag, Akademisk 2018.
Dag Lieungh