Full Name
Gunnar Tellnes
Job Title
Dr. med MHA
Speaker Bio
Gunnar Tellnes er professor emeritus, Institutt for helse og samfunn, UiO. Han har doktorgrad på sykmelding, er spesialist i samfunnsmedisin, allmennmedisin og har mastergrad i helseadministrasjon. Tidligere distriktslege på Værøy og Røst, overlege i Rikstrygdeverket og rådgivende overlege i NAV, initiativtaker til og styreleder i www.NaKuHel.no og i www.folkehelseforeningen.no. Han arbeider nå som allmennlege ved WeCare Omsorg klinikken på Sotra. Hjemmeside: www.tellnes.info
Gunnar Tellnes