Full Name
Kristin Hatløy
Job Title
Faglig leder, Familiepoliklinikken, TIPS, Stavanger
Speaker Bio
Psykiatrisk sykepleier med master i psykoeduaktivt familiearbeid. Leder Familiepoliklinikken på Stavanger Universitetssjukehus. Organiserer det psykoedukative gruppetilbudet til familier der et medlem har en alvorlig psykisk lidelse.
Kristin Hatløy