Full Name
Anne Ek
Job Title
Psykiatrisk sykepleier; familieterapeut
Speaker Bio
Anne Ek er psykiatrisk sykepleier og familieterapeut med erfaringsbakgrunn fra klinisk arbeid og innehatt sentrale verv i oppbygging av nye desentraliserte tjenester innen det psykiske helsevernet i Oslo. Hun har vært tilknyttet SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram i ulike roller gjennom de siste 16 årene. Hun har vært redaktør for tidsskriftet Dialog i en årrekke.
Anne Ek