Full Name
Svein Haugsgjerd
Job Title
Psykiater og psykoanalytiker
Speaker Bio
Svein Haugsgjerd er psykiater og psykoanalytiker. Han arbeidet ved Gaustad sykehus 1973–2012. Sammen med Endre Ugelstad og Sidsel Gilbert, bidro han til å starte forsøksavdelingen Kastanjebakken (Gaustad 1977), som kombinerte psykoterapi og utmerket miljøterapi for unge mennesker med psykoselidelser. Han driver fortsatt privat praksis og skriver lærebøker. «Å møte psykisk smerte: erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet» (2018) er siste utgivelse. For øvrig har han blant annet skrevet; «Psykoterapi og miljøterapi ved psykoser» (1983), «Kjærlighetens kraftlinjer» (2005) og i tillegg til sine egne bøker har han bidratt i en rekke andre utgivelser. For tiden arbeider han med en bok om oppdatert behandling ved psykotiske tilstander. Han er opprinnelig påvirket av psykoanalytikere og objektrelasjonsteoretikere, som blant andre, Melanie Klein, Wilfred R. Bion og Jacques Lacan.
Svein Haugsgjerd