Full Name
Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs
Job Title
Psykiater, forsker og leder av Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP)
Speaker Bio
Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs er psykiater, forsker og leder av Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP). Hun har i en årrekke arbeidet i kombinasjonen av forskning og klinisk pasientarbeid innenfor Personlighetspsykiatri. Som NAPP leder har hun bl.a. engasjert seg for etablering av nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser (PF), samt tidlig intervensjon med fokus på ungdom.

Spesielt har hun fokusert på Unnvikende personlighetsforstyrrelse som en underkjent lidelse både i forskning og klinisk praksis. Nylig kom hun med boken «Å ønske, men ikke våge» i samarbeid med kollega Theresa Wilberg. I sitt doktorgradsarbeid studerte hun sosial fobi og unnvikende PF i en multisenterstudie med fokus på personlighetsfungering, tilknytning og barndomserfaringer. Hun er tilknyttet NorAMP prosjektet og forskningsgruppen personlighetspsykiatri.
Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs