Full Name
Christian Schlüter
Job Title
Psykologspesialist og gruppeanalytiker
Speaker Bio
Christian Schlüter er psykologspesialist, gruppeanalytiker og faglig leder for Akerselvapsykologene. Han har tidligere jobbet 16 år ved Avdeling for Personlighetspsykiatri, og 6 år i Nasjonal Kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri. Han har ellers vært lærer på Innstitutt for gruppeanlayse og Institutt for Mentalisering. Han er ellers veileder, kursholder og forfatter av Selvets Mysterier (2002) og Mord på Valdresbanen (2017).
Christian Schlüter