Full Name
Kristine Rørtveit
Job Title
Professor i sykepleie og klinisk spesialist i psykisk helse
Speaker Bio
Kristine Rørtveit, professor i sykepleie og klinisk spesialist i psykisk helse, Avdeling for Omsorg og Etikk, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS/Forskningsavdelingen, SUS.
Rørtveits forskningsområder er påvirket av utdanning og praksis og hun har bred erfaring med akademisk veiledning så vel som praksisveiledning. Rørtveit er utdannet MBT-terapeut fra Institutt for Mentalisering og har over flere år vært involvert i implementeringsarbeid knyttet til MBT. De siste årene har hun vært veileder under innføring av MBT ved Stavanger DPS og i Sandnes kommune.


Bilde: Universitetet i Stavanger
Kristine Rørtveit