Full Name
Gunnar Brox Haugen
Job Title
Daglig leder, Stiftelsen SEPREP
Speaker Bio
Gunnar Brox Haugen er utdannet sykepleier med videreutdanninger innen pedagogikk, etikk, helse og sosialdministrasjon. Han har erfaringsbakgrunn fra somatisk helsearbeid med alvorlig syke og døende mennesker. Han har arbeidet som høgskolelærer og innehatt lederstilling innen kommunehelsetjenesten og ulike roller i det statlige helsetilsynet. De siste 19 årene har han vært daglig leder for Stiftelsen SEPREP og var redaktør for boken «Mening og mestring ved psykoselidelser» (2015)
Gunnar Brox Haugen