Full Name
Cilje Sunde Rolfsjord
Job Title
Spesialist i barne- og ungdomspsykologi
Speaker Bio
Cilje Sunde Rolfsjord er spesialist i barne- og ungdomspsykologi med nesten 20 års klinisk erfaring, og har alltid hatt spesiell interesse for arbeid med ungdom. I 2016 var hun med å starte MBT-teamet ved Nic Waals Institutt, og er i dag sertifisert veileder i MBT-A. For tiden har hun en 50% stipendiatstilling ved siden av rollen som forskningsleder ved NWI, og driver fortsatt klinisk arbeid knyttet til MBT-teamet.
Cilje Sunde Rolfsjord