Full Name
Åse-Line Baltzersen
Job Title
Komm.rådgiver, NAPP
Speaker Bio
Åse-Line Baltzersen er kommunikasjonsrådgiver i NAPP (Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri). Hun har en bachelor i PR og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI og holder på med master i Interdisiplinær Helseforskning ved UiO. Mastergradsprosjektet handler om drivere og barrierer for endring til evidensbasert terapeutisk praksis for unge med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Åse-Line brenner for god og likeverdig behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelse – og for at dette skal være uavhengig av postnummer. Et personlig engasjement med utspring fra egen tilfriskning fra personlighetsforstyrrelse. Hun har tidligere vært medlem av NAPPs eget ekspertråd. De siste ti årene har hun hovedsakelig jobbet med formidling, nettsidebygging og digital markedsføring.

Bilde: NAPP (Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri)
Åse-Line Baltzersen