Full Name
Sverker Belin
Job Title
Leg. Psykolog; psykoterapeut
Speaker Bio
Leg. Psykolog/psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
Specialist i klinisk psykologi

Privatpraktik för modern psykodynamisk psykoterapi. Tar t.v. inte emot nya patienter/klienter.

Handledning inom psykoterapi och psykiatriskt/socialt behandlingsarbete.

Föreläsare och konsult inom psykiatriska och sociala verksamheter i Sverige, Norden samt internationellt.Bilde: www.sverkerbelin.se
Sverker Belin