Full Name
Morten Øvrebø
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Morten Øvrebø er psykologspesialist ved Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen. Han har jobbet med mentaliseringsbasert terapi for samtidig rusmiddellidelse og personlighetsforstyrrelse siden 2015, og er involvert i flere forskningsprosjekt på pasientgruppen. Han har erfaring med veiledning av psykologer og institusjoner på personlighetsproblematikk og mentaliseringsbaserte intervensjoner og terapi. Per tid jobber han blant annet som gruppeterapeut og forsker på behandling av mannlige pasienter med samtidig ruslidelse og antisosial personlighetsforstyrrelse.
Morten Øvrebø