Full Name
Unn Birkeland
Job Title
Daglig leder, Pårørendesenteret
Speaker Bio
Unn Birkeland er utdannet sykepleier og har en master i Ledelse.

Bilde: parorendesenteret.no

Hun er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer.

Hun har over 20 års erfaring fra lederroller i både privat, offentlig og frivillig sektor.
Unn Birkeland