Full Name
Tove Gundersen
Job Title
Generalsekretær, Rådet for psykisk helse
Speaker Bio
Utdannet cand. san., hovedfag i helsefag, og har en master i PR ledelse og strategisk kommunikasjon. Er som profesjon utdannet psykiatrisk sykepleier. Jobbet som leder innen spesialisthelsetjenesten ved flere foretak/sykehus i Norge i 25 år, mye med organisasjonsutvikling og prosjekter. Siden januar 2012 som generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Bilde: Rådet for psykisk helse
Tove Gundersen