Full Name
Henriette Grimsby Rafoss
Job Title
Faglig leder, Schizofrenidagene 2022
Speaker Bio
Psykologfaglig rådgiver, Klinikker psykisk helsevern, Helse Stavanger
Henriette Grimsby Rafoss