Full Name
Henriette Grimsby Rafoss
Job Title
Faglig leder, Schizofrenidagene 2022
Speaker Bio
Psykologfaglig rådgiver, Klinikker psykisk helsevern, Helse Stavanger
Henriette Grimsby Rafoss er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og jobber som psykologfaglig rådgiver og er del av ledergruppen ved Klinikk psykisk helsevern voksne i Helse Stavanger.
Hun har lang erfaring med å utrede og behandle pasienter med affektive lidelser og personlighetsproblematikk i spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning i intensiv psykodynamisk psykoterapi ved Institutt for psykoterapi og Dialektisk atferdsterapi ved NSSF.
Hun arbeider også med lederutvikling og er veileder på Helse Vest sitt topplederprogram og andre lederutviklingsprogrammer i Helse Stavanger.
Henriette Grimsby Rafoss