Full Name
Katharina Morken
Job Title
Phd, psykologspesialist
Speaker Bio
Katharina T.E Morken, Phd og Psykologspesialist. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen og seniorforsker ved avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus. Hun forsker på pasienter med personlighetsforstyrrelse (PF) med samtidig ruslidelse som går i Mentaliseringsbasert terapi (MBT). Hun er prosjektleder for en pilotstudie som undersøker MBT for pasienter med antisosial personlighetsforstyrrelse og et annet studie som undersøker mannlige pasienter med PF/RUS og deres erfaring med MBT. Hun har jobbet klinisk med denne pasientgruppen siden 2008 og er sertifisert MBT terapeut og MBT veileder.
Katharina Morken