Full Name
Pål Grøndahl
Job Title
Psykolog, forsker, forfatter
Speaker Bio
Pål Grøndahl er en norsk psykolog, forsker, forfatter, debattant og foredragsholder som har doktorgrad i rettspsykiatri. Han har har publisert en rekke artikler og bøker om rettspsykiatri, sakkyndighet, risikovurderinger, seksuallovbrudd og personlighetsforstyrrelser.

Bilde: paalgroendahl.no
Pål Grøndahl