Name
Utdeling av Gerd-Ragna Bloch Thorsens forskningsstipend
Description

Gerd-Ragna Bloch Thorsens minnefond vil i forbindelse med Schizofrenidagene dele ut et forskningsstipend á kr 30 000. Gerd Ragna Bloch Thorsen (GRBT) var foregangskvinne når det gjaldt å folkeliggjøre psykiske lidelser. Hun var med på å starte Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning som har utviklet seg til å bli en ledende institusjon for informasjon til pasienter og pårørende.

Er du interessert i å søke om Gerd-Ragna Bloch Thorsens forskningsstipend ? Les mer her

Date & Time
Friday, November 11, 2022, 1:00 PM - 1:10 PM
Program:
Plenum, FREDAG
Language:
Norsk