Name
Mentaliseringsbasert terapi i DPS og kommune - erfaringer fra implementeringsarbeid
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 4:45 PM - 5:15 PM
Kristine Rørtveit
Program:
Plenum 2 TORSDAG
Language:
Norsk