Name
Ullevålmodellen for håndtering av pasienter i krise på en akuttpsykiatrisk avdeling – «Krisepakke»
Description

Akuttpsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), tar imot mange pasienter med selvskadingsproblematikk og vedvarende forhøyet selvmordsfare knyttet til akutte krisereaksjoner. Basert på tilbakemeldingene fra pasientene våre så vi et behov for et behandlingsløft for denne gruppen. Resultatet ble det som etter hvert fikk navnet Ullevålmodellen for håndtering av pasienter i krise på akuttpsykiatrisk avdeling– «Krisepakke». Vi skal fortelle om krisepakken og våre erfaringer så langt.

Ingrid Dieset Brynhildur Olafsdottir Astrid Subra
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 5:10 PM - 5:40 PM
Program:
Plenum 1 TORSDAG