Name
Miljøterapi – samspill og læring i helende omgivelser
Description

Forskning viser at voksne innlagte pasienters personlige læringsprosesser gjennom terapi kan påvirkes av kontekstuelle betingelser. En enhetlig sosiokulturell lærings – og behandlingsmodell ser ut til å gjøre samarbeidet mer målrettet.

Lisbet Borge
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 4:40 PM - 5:10 PM
Program:
Plenum 2 TORSDAG