Name
Når det onde biter seg fast – om båndet til indre angripere, negative terapeutiske reaksjoner og kampen for forandring
Description

Mennesker med komplekse psykisk helse problemer har det ofte vanskelig med å ta imot hjelp, støtte og terapi sånn at endring og tilfriskning kan skje. I mange sammenhenger beskrives de som ‘behandlingsresistente’. Hvorfor skjer det f eks så mange tilbakefall i symptomer og destruktive livsmønstre? Hvorfor oppstår det stadig nye kriser, tross alt som gjøres for å få til en forandring til det bedre? Hvorfor tar forandringsprosessen ofte så lang tid?

Hvordan skaper vi forståelse for disse menneskenes utgangspunkt og hvordan forbereder vi oss for et tålmodighetsprøvende terapeutisk arbeid i lag, sånn at forandring kan bli mulig? Og hvordan bør våre ulike terapeutiske tjenester organiseres for å best møte denne gruppens behov?

Sverker Belin
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 3:25 PM - 4:20 PM
Program:
Plenum 2 TORSDAG
Language:
Svensk