Name
Når det onde biter seg fast – om båndet til indre angripere, negative terapeutiske reaksjoner og kampen for forandring
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 3:00 PM - 3:55 PM
Sverker Belin
Program:
Plenum 2 TORSDAG
Language:
Svensk