Name
E: Dynamisk relationsarbejde i praksis – om at tilpasse behandlingen til personen i højere grad end diagnosen
Description

Det er lige så vigtigt at kende personen som den lidelse en person har. Det psykoanalytiske perspektiv kan tilføre udredning og behandling af mennesker med psykiske lidelser et helhedssyn, en psykologisk forståelsesramme, som et tiltrængt supplement til de deskriptive diagnoser. Nyere forskning har vist, at en behandlings effektivitet er afhængig af, at den tilpasses den enkeltes personlighed. Behandlingen må i højere grad tilpasses personen end diagnosen. Dette krav kan en psykoanalytisk tilgang med sit udgangspunkt i en beskrivelse af hele personen set i sin relationelle, biologiske og sociale kontekst bedre opfylde end den primært biologisk forankrede diagnosticerings- og behandlingspraksis.

Gunnar Brox Haugen Sverker Belin Anne Ek Svein Haugsgjerd Christina Schacht-Magnussen
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 1:15 PM - 2:30 PM
Program:
Miniseminar torsdag 10. november
Language:
Norsk