Name
J: Oppdatert forståelse og behandling av unnvikende PF
Description

«Den hyppigste personlighetsforstyrrelsen er lettest å overse». Unnvikende PF er en underkjent lidelse både i forskning og klinikk, både internasjonalt og i Norge. Nyere forskning og den alternative modellen for PF i DSM-5, AMPD, utdyper forståelsen av problemkomplekset og alvorlighetsgrader av denne lidelsen. Hvor står vi når det gjelder behandling? Hva slags behandling kan vi anbefale? Har vi noen føringer når det gjelder metode, psykoterapiretning, omfang og rammer?

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs
Date & Time
Wednesday, November 9, 2022, 2:00 PM - 3:15 PM
Program:
Miniseminar onsdag 9. november
Language:
Norsk