Name
Gerd-Ragna Bloch Thorsen's Memorial Lecture: Hva gjør vi som samfunn for pasienter som ikke evner et autonomt liv?
Description

Randi Rosenqvist  er spesialist i psykiatri og har arbeidet i grenseland mellom psykiatri og staffesakspleien i størstedelen av arbeidslivet. Hun har i en årrekke forelest om rettspsykiatriske og fengselspsykiatriske emner i mange fora. Siste året har hun vært opptatt av å øve et press på helseforetakene om å sørge for at også langtidspasienter blir ivaretatt i psykiatrien.

Gerd-Ragna Bloch Thorsen var en av initiativtakerne til Schizofrenidagene og foregangskvinne når det gjaldt å folkeliggjøre psykiske lidelser. Hun døde plutselig og uventet 55 år gammel av hjerteinfarkt den 19. august 2006. Siden 2007 har Schizofrenidagene hatt en minneforelesning, med spesielt inviterte foredragsholdere for å belyse tema som gjelder antistigma, humanisme, solidaritet og engasjement for god pasientbehandling.

Randi Rosenqvist
Date & Time
Friday, November 11, 2022, 2:45 PM - 3:30 PM
Program:
Plenum, FREDAG