Name
Roundtable: Å miste en pasient i selvmord
Date & Time
Friday, November 11, 2022, 11:40 AM - 12:15 PM
Program:
Plenum, FREDAG
Language:
Norwegian