Name
Roundtable: Å miste en pasient i selvmord
Description

Jone Schanche Olsen, psykiater; Kristin Jørstad Fredriksen, avdelingsoverlege, Helse Stavanger; Kjersti Hamre Lotsberg, psykologspesialist, Helse Stavanger; Linn- Kristin Johansen, enhetsleder Psykosepost Sørlandet Sykehus. .

Jone Schanche Olsen Kjersti Hamre Lotsberg Linn-Kristin Johansen Kristin Jørstad Fredriksen
Date & Time
Friday, November 11, 2022, 11:40 AM - 12:15 PM
Program:
Plenum, FREDAG
Language:
Norsk