Name
Å tørre å være; bevegelse fra tvil, frykt og lengsel ved unnvikende personlighetsforstyrrelse
Kristine Dahl Sørensen
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 10:00 AM - 10:35 AM
Program:
Plenum, TORSDAG
Language:
Norsk